Udruge – veće dnevnice od 01.09.2019.godine

Dana 1. rujna 2019. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN broj 80/19). Najinteresantnija novina za poslovanje udruga odnosi se na povećanje neoporezive svote dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu na način da umjesto dosadašnjih 170,00 kuna nova svota neoporezive pune dnevnice iznosi 200,00 kuna, dok  pola dnevnice umjesto dosadašnjih…

Pročitajte više

Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu na sportske udruge

U svezi s putovanjima sportaša na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a poradi tumačenja odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Ministarstvo turizma dalo je svoje mišljenje KLASA:011-03/18-02/29,URBROJ: 529-06-01-01/1-18-2 od 11. travnja 2018. gdje navode slijedeće:  odlazak sportaša, članova sportskih udruga  na pripreme i natjecanja  u organizaciji  sportskih…

Pročitajte više