Financijski izvještaj udruge za prvo polugodište 2017. godine

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj- lipanj 2017.godine moraju sastavljati i predati: udruge obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva novoosnovane udruge od čijeg je osnivanja prošlo tri i manje godine udruge koje dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo ne moraju sastavljati i predavati financijske izvještaje za prvo polugodište 2017. Godine.…

Pročitajte više

Amortizacija kod udruga

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015.godine definirane su, između ostalog i stope amortizacije. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine udruga može amortizirati u vijeku trajanja počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Propisane stope…

Pročitajte više

Samoprocjena neprofitne organizacije za 2016. godinu

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) obvezuje neprofitne organizacije koje prema zakonskim odredbama vode dvojno knjigovodstvo na provođenje samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva, tri godine od osnivanja, odnosi se i…

Pročitajte više

Obrasci za 2015. godinu koje treba predati udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo do 29.veljače 2016.

Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo uz pretpostavku da nema zaposlenih treba za 2015. godinu predati slijedeće dokumente: Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka ( Obrazac: G-PR-IZ-NPF) koji se dostavlja Fini najkasnije do 29.veljače 2016. http://www.fina.hr/ Godišnje izvješće organizatora volontiranja koji se dostavlja elektroničkim putemstraniceministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi ( http://volonteri.mspm.hr/…

Pročitajte više