Financijski izvještaji udruga

Izmjenom i dopunom Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 67/17), ukinuta je obaveza izvještavanja za neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna, počevši sa Skraćenim izvještajem o primicima i izdacima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

Udruga nije više obavezna podnositi Ministarstvu financija tromjesečni, odnosno devetomjesečni izvještaj.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.