Novost u sustavu PDV-a od 01.01.2018.

Udruga koja je u 2017. godini ostvarila vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga veću od 300.000,00 kuna (umjesto dosadašnjih 230.000,00 kuna) obavezna je od 1. siječnja 2018. godine upisati se u registar obveznika PDV-a.

Također, ukoliko udruga  želi izaći iz sustava PDV-a s početkom godine, to treba učiniti podnošenjem pisanog zahtjeva Poreznoj upravi najkasnije do 15.01.2018. godine. Ukoliko je ulazak u PDV bio dobrovoljan, uvjet za izlazak je protek roka od najmanje tri godine.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.