Obrasci za 2015. godinu koje treba predati udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo do 29.veljače 2016.

Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo uz pretpostavku da nema zaposlenih treba za 2015. godinu predati slijedeće dokumente: Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka ( Obrazac: G-PR-IZ-NPF) koji se dostavlja Fini najkasnije do 29.veljače 2016. http://www.fina.hr/ Godišnje izvješće organizatora volontiranja koji se dostavlja elektroničkim putemstraniceministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi ( http://volonteri.mspm.hr/…

Pročitajte više

Novi zakoni i propisi u 2016. godini

Uobičajeno je da s početkom godine na snagu stupa niz potpuno  novih  ili  izmjene nekih zakona , odnosno počinje primjena zakona i podzakonskih  akata donesenih u prošloj godini. Neprofitne organizacije – udruge Temeljem  Pravilnika o sustavu financijskog  upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji je…

Pročitajte više

Odluka o rasporedu zajedničkih troškova kod udruga koje obavljaju gospodarsku djelatnost

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) koji se primjenjuje od 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo imaju obvezu  do 31.12.2015. donijeti  Program rada i Financijski plan za 2016.godinu. Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost treba jasno razdijeliti prikupljanje sredstava    (PRIHODE) i…

Pročitajte više

Ugovor o poslovnoj suradnji

U okviru privremenog rada razlikuje se ustupanje radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje od rada na temelju ugovora o poslovnoj suradnji. Sukladno odredbama  čl. 44. – 52. Zakona o radu (NN  93/14 na snazi od 07.08.2014.; u daljnjem tekstu: ZOR) agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu : agencija) je…

Pročitajte više

Likvidator udruge

Zakonom o udrugama  br. NN 74/14 u čl. 49. propisan je postupak likvidacije udruge koji se provodi u određenim slučajevima kada udruga prestaje. Slučajevi  kada  je u udruzi potrebno pokrenuti likvidacijski postupak jesu: kada skupština donese odluku o prestanku udruge kada protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje…

Pročitajte više

Bitne izmjene novog Zakona u udrugama (74/14) u odnosu na stari Zakon o udrugama ( NN 88/01, NN 11/02)

Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014.( NN 74/14) i prema njemu sve  Udruge dužne su prilagoditi svoje statute do 30.09.2015. Bitne izmjene  odnose se na slijedeće : Proširen je obvezan  sadržaj statuta  na način da statut mora sadržavati odredbe o ciljevima, gospodarskoj djelatnosti , načinu sazivanja skupštine…

Pročitajte više