Stečaj udruge

Udruge mogu prestati postojati iz više razloga, stečaj je jedan od načina prestanka postojanja udruge. Zakon o udrugama navodi razloge prestanka udruga, uključujući stečaj, no provođenje stečajnog postupka ne regulira, već to prepušta Stečajnom zakonu koji se primjenjuje na udruge jednako kao i na druge pravne osobe. Rad udruge ne…

Pročitajte više

Rok za predaju financijskog izvještaja udruge za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. godine

Sve udruge koje obvezno ili dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo kao i udruge koje su osnovane tijekom 2019.,2020. i 2021. godine  u obvezi su sastavljanja i  predavanja financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. Izvještaj  se predaje FINI-i na obrascu PR-RAS-NPF. Obrazac je isti kao i za 2020. godinu te nije potrebno…

Pročitajte više

Udruge – veće dnevnice od 01.09.2019.godine

Dana 1. rujna 2019. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN broj 80/19). Najinteresantnija novina za poslovanje udruga odnosi se na povećanje neoporezive svote dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu na način da umjesto dosadašnjih 170,00 kuna nova svota neoporezive pune dnevnice iznosi 200,00 kuna, dok  pola dnevnice umjesto dosadašnjih…

Pročitajte više