Povećani neoporezivi primici zaposlenih u udruzi od 01.10.2022. godine

Udruge koje imaju zaposlene mogu od 1. listopada 2022. godine svojim zaposlenicima isplaćivati povećane neoporezive primitke temeljem Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22) i to:

  • Neoporeziva prigodna nagrada (božićnica, regres i slično) do 5.000,00 kn
  • Nagrada za radne rezultate iznosi do 7.500,00 kuna godišnje
  • Novčana naknada za prehranu iznosi do 6.000,00 kuna godišnje
  • Otpremnina za odlazak u mirovinu 10.000,00 kuna
  • Dar djetetu do 15 godine starosti do 1.000,00 kuna godišnje
  • Dar u naravi 1.000,00 kuna

Riječ je o primicima koji su ograničeni na godišnjoj razini i poslodavci mogu do kraja 2022. godine isplatiti razliku do nove neoporezive svote odnosno ukupni iznos primitka određen na godišnjoj razini po radniku.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 01. listopada iznosi 3,00 kuna po km.

Također, pri obračunu plaće u naravi koja se određuje prema stvarnom opsegu korištenja, tržišna vrijednost primitka se od 1. listopada 2022. određuje u visini 3,00 kn po kilometru relacija prijeđenih za privatne potrebe.

Od 1. siječnja 2023. godine izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj nego na mjesečnoj razini i iznositi će 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag, ali više ne unaprijed.

Rozita Kuzma, mag.admin.publ.