Povlastice pri zapošljavanju za udruge

Zakonski propisi kojima poslodavac ima pravo na oslobođenja od plaćanje doprinosa na osnovicu prilikom zapošljavanja novog radnika odnosi se i na udruge.

Osoba mlađa od 30 godina

Kod zapošljavanja osobe koja ima manje od  30 godina te koju poslodavac zapošljava po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a do dana sklapanja ugovora o radu osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme  s istom poslodavcem, kroz razdoblje od pet godina dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice.

U navedenom razdoblju od pet godina neće postojati za udrugu obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu:

  • Doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
  • Doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%.
  • Doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,7 %

Za korištenje olakšice ne postoji uvjet da je osoba bila prethodno prijavljena na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje niti da li ima ili nema prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Osoba koja se prvi put zapošljava

Kod prvog zapošljavanja osobe koja nema niti jednog dana evidentiranog mirovinskog staža bez obzira na životnu dob, uz iznimku staža ostvarenog prema osnovi roditeljstva  na koji  ima pravo jedan od roditelja djeteta, udruga kao poslodavac može koristiti olakšicu na način da je oslobođena plaćanja doprinosa na osnovicu godinu dana i to:

  • Doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
  • Doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%.
  • Doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,7 %

Ukoliko osoba ima i samo jedan dan staža po osnovi bilo kakvog primitka, poslodavac nema pravo na korištenje olakšice.

Osoba mora od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribaviti potvrdu iz koje je vidljivo da je zaposlenjem prvi put stekla status mirovinskog osiguranika. Olakšica se može koristiti bez obzira na vrstu ugovora o radu na vremenski period od  godinu dana.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.