Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu na sportske udruge

U svezi s putovanjima sportaša na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a poradi tumačenja odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Ministarstvo turizma dalo je svoje mišljenje KLASA:011-03/18-02/29,URBROJ: 529-06-01-01/1-18-2 od 11. travnja 2018. gdje navode slijedeće:

  •  odlazak sportaša, članova sportskih udruga  na pripreme i natjecanja  u organizaciji  sportskih saveza ili sportskih klubova koji su financirani od sportskih saveza ili sportskih klubova nisu paket aranžmani u smislu Zakona  o pružanju usluga u turizmu s obzirom da su putovanja dio pripreme ili natjecanja sportaša kojim isti izvršavaju djelatnost sportskih udruga;
  • ukoliko članovi sportske udruge sami snose sve troškove izleta ili paket aranžmana primjenjuju se odredbe članka 62. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu kojim je propisano da udruge mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenim Statutom pružati usluge organizacije putovanja (paket aranžman i izlet)  isključivo za svoje članove s time da paket aranžman može trajati do dva dana, uključujući jedno noćenje. Udruge mogu organizirati putovanje najviše tri puta godišnje bez svrhe stjecanja dobiti;
  • pored izleta, odnosno paket aranžmana sportske udruge mogu organizirati natjecanja i pripreme za svoje članove na način da svojim članovima daju obavijest o održavanju istih s informacijama o smještaju, prijevozu prehrani, a da sportaši-članovi sami plaćaju navedene usluge. Ukoliko sportski savezi ili sportski klubovi organiziraju i plaćaju samo jednu od usluga, smještaj, prijevoz ili prehranu, a ostalo financiraju sami sportaši-članovi isto nije paket aranžman odnosno izlet u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te nemaju obvezu angažiranja turističkih agencija.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.