Stečaj udruge

Udruge mogu prestati postojati iz više razloga, stečaj je jedan od načina prestanka postojanja udruge.

Zakon o udrugama navodi razloge prestanka udruga, uključujući stečaj, no provođenje stečajnog postupka ne regulira, već to prepušta Stečajnom zakonu koji se primjenjuje na udruge jednako kao i na druge pravne osobe.

Rad udruge ne prestaje u trenutku nastanka stečaja nego traje onoliko dugo koliko je potrebno da se razriješe pravni odnosi koji su nastali za vrijeme postojanje udruge. Ukoliko je imovina udruge dostatna da se namire svi vjerovnici s kamatama pokreće se postupak likvidacije, ukoliko tome nije tako pokreće se stečajni postupak.

Po pravomoćnom sudskom rješenju o zaključenju stečajnog postupka nadležno upravno tijelo izbrisati će udrugu iz Registra udruga čime udruga prestaje postojati.

Udruga je u obvezi sastaviti financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu brisanja u roku  od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenje o brisanju iz  Registra udruga.

Rozita Kuzma, mag. admin.publ.